بعد از تهران میلیون اخبار اقتصادی و بازرگانی

بعد از: تهران میلیون اخبار اقتصادی و بازرگانی

گت بلاگز اخبار پزشکی داروهای فعلی به درمان سرطان نادر ستون فقرات کمک می کنند

مطالعه تازه نشان می دهد سرطان نادر استخوان جمجمه و ستون فقرات با کمک داروهای فعلی قابل درمان هستند.

داروهای فعلی به درمان سرطان نادر ستون فقرات کمک می کنند

داروهای فعلی به درمان سرطان نادر ستون فقرات کمک می کنند

عبارات مهم : سرطان ریه

مطالعه تازه نشان می دهد سرطان نادر استخوان جمجمه و ستون فقرات با کمک داروهای فعلی قابل درمان هستند.

به گزارش مهر، دانشمندان موسسه سرطان دانشگاه کالج لندن نشان دادند گروهی از بیماران مبتلا به کوردوما (سرطان ستون فقرات و جمجمه) دارای جهش های در ژن ها موسوم به «بازدارنده های PI۳K» هستند که داروهای فعلی را نشانه قرار می دهند.

داروهای فعلی به درمان سرطان نادر ستون فقرات کمک می کنند

محققان دریافتند آزمایش بالینی بازدارنده های PI۳K جهت این گروه خاص از بیماران مبتلا به کرودوما حاکی از مثمرثمر بودن درمان های فعلی است.

تیم تحقیق از توالی کامل ژنوم استفاده کرد تا درک درستی از بیولوژی کوردومای پایه داشته باشد. نتیجه های گزینه های امیدبخش درمان تازه جهت سرطان های دارای روند تشخیص ضعیف را آشکار ساخت.

مطالعه تازه نشان می دهد سرطان نادر استخوان جمجمه و ستون فقرات با کمک داروهای فعلی قابل درمان هستند.

محققان تومورهای کوردوما ۱۰۴ بیمار را مطالعه کرده و دریافتند ۱۶ درصد نمونه های تومور دارای تغییرات ژنتیکی یا جهش در ژن های سیگنال ده PI۳K بودند.

این ژن ها نشانه داروهای موجود موسوم به بازدارنده های PI۳K قرار گرفتند که جهت درمان بسیاری از سرطان ها از جمله سرطان سینه، سرطان ریه و غدد لنفاوی استفاده می شود، ولی تاکنون جهت درمان کوردوما استفاده نشده بودند.

تیم تحقیق همچنین ژن تازه سرطان مخصوص کوردوما موسوم به LYST را شناسایی کرد که در هیچ یک از سرطان های دیگر وجود ندارد. این یافته ها تضمینی جهت تحقیقات اینده است.

داروهای فعلی به درمان سرطان نادر ستون فقرات کمک می کنند

دکتر سام بهجتی، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گید: «ما نشان دادیم که گروه خاصی از بیماران مبتلا به کوردوما با بازدارنده های PI۳K، براساس جهش شان، قابل درمان هستند.»

واژه های کلیدی: سرطان ریه | سرطان سینه | ستون فقرات | درمان سرطان | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs