بعد از تهران میلیون اخبار اقتصادی و بازرگانی

بعد از: تهران میلیون اخبار اقتصادی و بازرگانی

مصرف لبنیات پرچرب مورد تایید وزارت بهداشت نیست

مدیرکل دفتر اصلاح تغذیه جامعه وزارت بهداشت با بیان اینکه با مصرف محصولات لبنی سنتی و غیر پاستوریزه احتمال مبتلا شدن به تب مالت وجود دارد، گفت: مردم با..

ادامه مطلب