بعد از تهران میلیون اخبار اقتصادی و بازرگانی

بعد از: تهران میلیون اخبار اقتصادی و بازرگانی

هشدار سئول نسبت به فاجعه زیست محیطی ناشی از آزمایش‌های هسته‌ای کره شمالی

کره جنوبی اعلام کرد، آزمایش‌های هسته‌ای زیاد از سوی کره شمالی خطر فروریزش کوه قرار گرفته روی محل زیرزمینی آزمایش و انتشار خطرناک تشعشعات رادیواکتیوی را ..

ادامه مطلب