بعد از تهران میلیون اخبار اقتصادی و بازرگانی

بعد از: تهران میلیون اخبار اقتصادی و بازرگانی

قیمت‌گذاری ماشین در شورای مسابقه اشتباه است / نجفی‌منش

رییس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار اتاق بازرگانی پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: در صورتی که شورای مسابقه قیمت ماشین را ثابت نگه دارد، ولی در برابر قیمت موادا..

ادامه مطلب